18.03.01 Llicències d'obres menors. Evolució d'obres menors sol·licitades. Total anual. 1988-2014. Anuari Estadístic de Terrassa - 2015